Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Expertlista

Letar du efter en expert inom klimat- eller hållbarhet? Lunds universitet har en mycket bred kompetens inom områdena.

Lunds universitet har en bred kompetens vad gäller klimat- och hållbarhetsfrågor. Forskningen handlar om allt från att förstå de grundläggande mekanismerna i klimatet till vad vi kan göra för att åtgärda och hantera klimatfrågan.

Är du osäker på vem du ska kontakta, ring eller maila gärna någon av kommunikatörerna på Hållbarhetsforum.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Henrik Smith (klimatets effekter på biologisk mångfald i jordbrukslandskapet)
Professor, Biologi, Föreståndare Centrum för miljö- och klimatforskning
Tel: 046-222 93 79, 0709-78 20 56
Henrik [dot] Smith [at] biol [dot] lu [dot] se

Hållbar ekonomi

Historiska utsläpp

Astrid Kander (det historiska förhållandet mellan energi, koldioxid och tillväxt i Sverige och Europa)
Professor i ekonomisk historia på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Tel: 046-222 04 76
Astrid [dot] Kander [at] ekh [dot] lu [dot] se

Konsumtion och klimat

Oksana Mont (hållbar konsumtion och produktion)
Professor, Internationella miljöinstitutet
Tel: 046-222 02 50
Oksana [dot] Mont [at] iiiee [dot] lu [dot] se

Anna-Lisa Lindén (konsumtion, styrmedel och klimatpåverkan)
Professor, Sociologiska institutionen
Tel: 046-222 88 34
Anna-Lisa [dot] Linden [at] soc [dot] lu [dot] se

Jordens klimat och klimatförändringen

Klimatsystemet och klimatförändringar

Markku Rummukainen (klimatmodellering, klimatsystemet)
Professor, Centrum för miljö- och klimatforskning
Tel: 046-222 96 84
Markku [dot] Rummukainen [at] cec [dot] lu [dot] se

Fysikaliska processer i klimatsystemet

Erik Swietlicki (atmosfäriska aerosoler, d v s luftburna partiklar i utomhusmiljöer, och hur de påverkar klimatet)
Professor, Kärnfysik
Tel: 046-222 96 80, 0709-92 45 12
Erik [dot] Swietlicki [at] nuclear [dot] lu [dot] se

Kolcykeln

Anders Lindroth (kolflöden i skogsekosystem, skogens kolbalans)
Professor, Naturgeografi och ekosystemanalys
Tel: 046-222 04 74, 0705-73 86 33
Anders [dot] Lindroth [at] nateko [dot] lu [dot] se

Hydrologiska processer

Cintia Bertacchi Uvo (hur klimatet påverkar hydrologiska processer)
Professor, Teknisk Vattenresurslära
Tel: 046-222 0435
Cintia [dot] Uvo [at] tvrl [dot] lth [dot] se
Egen hemsida

Klimatet genom tiderna

Svante Björck (geologiska perspektiv på den globala uppvärmningen; klimatets variationer under förhistorisk tid)
Professor, Kvartärgeologi
Tel: 046-222 78 82
Svante [dot] Bjorck [at] geol [dot] lu [dot] se

Dan Hammarlund (naturliga klimat- och miljöförändringar under de senaste istiderna)
Professor, Kvartärgeologi
Tel: 046-222 79 85, 0730-62 85 67
Dan [dot] Hammarlund [at] geol [dot] lu [dot] se

Raimund Muscheler (kopplingar mellan solaktivitet och klimat, isborrkärnor som klimatarkiv)
Forskare, Kvartärgeologi
Tel:046-222 0454
Raimund [dot] Muscheler [at] geol [dot] lu [dot] se

Birger Schmitz (paleoklimat, där det handlar om riktigt långa tidsskalor, d v s 10-100-tals miljoner år)
Professor, Berggrundsgeologi
Tel: 046-222 82 65
Birger [dot] Schmitz [at] geol [dot] lu [dot] se

Klimateffekter

Ben Smith (klimatförändringarnas effekter i norra Europa, kolcykeln, vegetationsdynamik)
Universitetslektor, Naturgeografi och ekosystemvetenskap
Tel: 046-222 43 54
Benjamin [dot] Smith [at] nateko [dot] lu [dot] se

Maj-Lena Linderson (klimatsystemet, observerade klimatförändringar, kolcykeln, kolflöden och vegetation)
Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Telefon: 046-222 84 07
Maj-Lena [dot] Linderson [at] nateko [dot] lu [dot] se

Svante Björck (klimatförändringens effekter på hela landskap och havsmiljöer)
Professor, Kvartärgeologi
Tel: 046-222 78 82
Svante [dot] Bjorck [at] geol [dot] lu [dot] se
Egen hemsida

Daniel Conley (klimateffekter på tillståndet i Östersjön)
Professor, Kvartärgeologi
Tel: 046-222 04 49
Daniel [dot] Conley [at] geol [dot] lu [dot] se

Sjöar och vattendrag

Lars-Anders Hansson (klimatets effekter på vattenkvalité samt djur och växter i svenska sjöar)
Professor, Limnologi
Tel: 046-222 4169
Lars-Anders [dot] Hansson [at] limnol [dot] lu [dot] se

Kuster

Hans Hanson (klimatförändringarnas effekt på vattenstånd, kusterosion och översvämningar)
Professor, Teknisk Vattenresurslära
Tel: 046-222 8987
Hans [dot] Hanson [at] tvrl [dot] lth [dot] se
Egen hemsida

Effekter på arktiska system

Torben Christensen (klimatets påverkan på fjällekosystem och Arktis)
Professor, Naturgeografi och ekosystemvetenskap
Tel: 046-222 37 43, 0709-56 37 43
Torben [dot] Christensen [at] nateko [dot] lu [dot] se

Margareta Johansson (klimatförändringar i Arktis)
Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Telefon: 046-222 44 80
Margareta [dot] Johansson [at] nateko [dot] lu [dot] se

IPCC experter

AR5 WG1 - THE PHYSICAL SCIENCE BASISHuvudförfattare till kap 9: Utvärdering av klimatmodeller
Markku Rummukainen
Professor, Centrum för Miljö- och klimatforskning
Tel: 046-222 9684, 0708-18 68 89
Markku [dot] Rummukainen [at] cec [dot] lu [dot] se

AR5 WG2 - IMPACTS, ADAPTATION, AND VULNERABILITY, Samordnande huvudförfattare till kap 13: Försörjningsmöjligheter och fattigdom
Lennart Olsson
Professor, LUCSUS
Tel: 046-222 05 11, 0706-46 27 12
Lennart [dot] Olsson [at] lucsus [dot] lu [dot] se

AR5 WG3 - MITIGATION, Huvudförfattare till kap 3: Social, Economic and Ehical Concepts
Luis Mundaca 
Biträdande universitetslektor, Internationella miljöinstitutet
Tel: 046-222 02 57, 0704-94 94 57
Luis [dot] Mundaca [at] iiiee [dot] lu [dot] se

IPCC Special Report on Renewable Sources of Energy, Huvudförfattare till kap 8: Integration of renewable energy into present and future energy systems
Lars J Nilsson
Professor, Miljö- och energisystem
Tel: 046-222 46 83
Lars_J [dot] Nilsson [at] miljo [dot] lth [dot] se

Juridik

Sanja Bogojevic (expert på EU:s miljörätt)
Juridiska institutionen
Telefon:046-222 10 84
sanja [dot] bogojevic [at] jur [dot] lu [dot] se
Personlig hemsida

Miljöteknik och infrastruktur

Omställning till ett hållbart energisystem

Lars J Nilsson
Professor, Miljö- och energisystem
Tel: 046-222 46 83
Lars_J [dot] Nilsson [at] miljo [dot] lth [dot] se

Förnybar energi

Lovisa Björnsson (biomassa, resurseffektivitet)
Professor, Miljöbioteknik och bioenergi
Tel: 046-222 83 24
Lovisa [dot] Bjornsson [at] miljo [dot] lth [dot] se


Pål Börjesson (bioenergi)
Universitetslektor, Miljö- och energisystem
Tel: 046-222 86 42
Pal [dot] Borjesson [at] miljo [dot] lth [dot] se

Guido Zacchi (etanol, utveckling av processer för produktion av etanol från biomassa)
Professor, Institutionen för kemiteknik
Tel: 046-222 82 97, 0705-27 82 97
Guido [dot] Zacchi [at] chemeng [dot] lth [dot] se

Villy Sundström (solenergi)
Professor, Kemisk fysik
Tel: 046-222 46 90
Villy [dot] Sundstrom [at] chemphys [dot] lu [dot] se

Energieffektivisering

Marcus Aldén (energieffektiva förbränningsmotorer)
Professor, Förbränningsfysik
Tel: 046-222 76 57, 0708-10 76 57
Marcus [dot] Alden [at] forbrf [dot] lth [dot] se

Patric Jannasch (bränsleceller)
Professor, Polymer- och materialkemi
Tel: 046-222 98 60
Patric [dot] Jannasch [at] polymat [dot] lth [dot] se
Egen hemsida

Bengt Johansson (energieffektiva förbränningsmotorer)
Professor, Förbränningsmotorer
Tel: 046-222 85 23, 0703-32 85 23, 046-13 63 38
Bengt [dot] Johansson [at] energy [dot] lth [dot] se

Förpackningar

Fredrik Nilsson (hållbara försörjningskedjor, logistik och matsvinn)
Professor i förpackningslogistik, Designvetenskaper vid Lunds Universitet
Tel: 046-222 91 55
fredrik [dot] nilsson [at] plog [dot] lth [dot] se

Hybridbilar

Mats Alaküla
Professor, Institutionen för industriell elektroteknik och automation
Tel: 046-222 92 84, 
0705-58 92 84
Mats [dot] Alakula [at] iea [dot] lth [dot] se

Hållbart byggande

Maria Wall (energieffektiva byggnader och passivhus)
Universitetslektor, Energi och byggnadsdesign
Tel: 046-222 96 62
Maria [dot] Wall [at] ebd [dot] lth [dot] se

Lagring av koldioxid

Mohsen Assadi (teknik för koldioxidlagring)
Professor, Kraftverksteknik
Tel: 046-222 48 62
Mohsen [dot] Assadi [at] energy [dot] lth [dot] se                

Miljöns humaniora

Hållbar utveckling

Lennart Olsson (vägen till ett hållbart samhälle i u-länder och i-länder)
Professor, LUCSUS
Tel: 046-222 05 11, 0706-46 27 12
Lennart [dot] Olsson [at] lucsus [dot] lu [dot] se

Klimaträttvisa

Alf Hornborg (klimatförändringar ur ett globalt fördelningsperspektiv)
Professor, Humanekologiska avdelningen
Tel: 046-222 31 13
Alf [dot] Hornborg [at] hek [dot] lu [dot] se

Gregor Noll (klimatflyktingar)
Professor, Juridiska institutionen
Tel: 046-222 12 41
Gregor [dot] Noll [at] jur [dot] lu [dot] se

Eric Brandstedt (klimatfilosofi, klimatpolitik kopplat till mänskliga rättigheter)
Vikarierande lärare, Filosofiska institutionen
eric [dot] brandstedt [at] fil [dot] lu [dot] se

Människors attityder i klimatfrågan

Maria Johansson
Universitetslektor, Institutionen för arkitektur och byggd miljö
Tel: 046-222 71 69
Maria [dot] Johansson [at] arkitektur [dot] lth [dot] se

Miljö och hälsa

Människors hälsa

Maria Albin (klimat och hälsa)
docent, överläkare, Avdelningen för arbets- och miljömedicin
Tel: 046-173 15 9
maria [dot] albin [at] med [dot] lu [dot] se

Osäkerhet & risk

Ulrika Sahlin (hantering av osäkerhet)
Forskare, Centrum för miljö- och klimatforskning
Tel: 046 222 68 31, 073 827 44 32
ullrika [dot] sahlin [at] cec [dot] lu [dot] se

Styrmedel och politik

Luis Mundaca (miljöekonomi, miljöpolitiska styrmedel)
Biträdande universitetslektor, Internationella miljöinstitutet
Tel: 046-222 02 57, 0704-94 94 57
Luis [dot] Mundaca [at] iiiee [dot] lu [dot] se

Annica Kronsell (klimat, hållbar utveckling, biodiversitet)
Professor, Statsvetenskapliga institutionen
Tel: 046-2228944
annica [dot] kronsell [at] svet [dot] lu [dot] se

Internationell klimatpolitik

Johannes Stripple (kolmarknaden, handel med utsläppsrätter)
Forskare, Statsvetenskapliga institutionen
Tel: 046-222 04 88, 0708-19 71 29
Johannes [dot] Stripple [at] svet [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskaplig hållbarhetsforskning

Johan Hultman (social hållbarhet, transformationer för hållbarhet, fiske)
Professor, Inst för Service Management och tjänstevetenskap
Tel: 042-356613
johan [dot] hultman [at] ism [dot] lu [dot] se
http://hallbartfiske.blogg.lu.se/

Filippa Säwe (social hållbarhet, transformationer för hållbarhet, fiske; )
Forskare, Inst för Service Management och tjänstevetenskap
Tel: 042-356599
filippa [dot] sawe [at] ism [dot] lu [dot] se
http://hallbartfiske.blogg.lu.se/

Svensk och europeisk klimatpolitik

Åsa Knaggård (svensk klimatpolitik)
Forskare, Statsvetenskapliga institutionen
Tel: 046-222 01 64
Asa [dot] Knaggard [at] svet [dot] lu [dot] se

Roger Hildingsson (svensk och europeisk klimatpolitik)
Forskare, Statsvetenskapliga institutionen
Tel: 046-222 47 62, 0705-33 15 71
Roger [dot] Hildingsson [at] svet [dot] lu [dot] se

Urbana Utmaningar

Lena Neij
Professor, Internationella miljöinstitutet
Tel: 046-222 02 68, 0734-36 88 52
Lena [dot] Neij [at] iiiee [dot] lu [dot] se

Christine Wamsler
Docent, LUCSUS (Lund University Center for Sustainability Studies)
Tel: 046-222 80 80, 0704-942229
christine [dot] wamsler [at] lucsus [dot] lu [dot] se

 

Sidansvarig:

Kontakta oss gärna!

Anna Ekberg
Anna Ekberg
Projektsamordnare
070 399 70 78

anna [dot] ekberg [at] cec [dot] lu [dot] se

 

 

Jenny Hansson
Jenny Hansson

Projektledare och kommunikatör
Tel: 070-359 26 09; 046-222 75 19

jenny [dot] hansson [at] cec [dot] lu [dot] se

 

Nina Nordh

Nina Nordh

Forskningskommunikatör
Tel: 072-2273444

nina [dot] nordh [at] cec [dot] lu [dot] se

 

Vi hjälper dig att hitta rätt forskarexpertis. Pressbilder på våra forskare hittar du i Lunds universitets bildbank. Hittar du inte den bild du söker i bildbanken, är du välkommen att höra av dig.

 

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se