Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Tysk klimatforskare till Lund universitet – vill samarbeta inför klimatmötet

Angela Oels, statsvetare från Distance Teaching University i Hagen och känd inom klimatforskningen, har fått Riksbankens Jubileumsfond:s Humboldt-stipendium och kommer till Lunds universitet. Angela Oels ser stipendiet som en möjlighet att utveckla samarbetet mellan Sverige och Tyskland inom både forskning och undervisning.
Angela Oels. Foto: FernUniversität in Hagen
Angela Oels. Foto: FernUniversität in Hagen
– Lunds universitet är en av de bästa platserna i världen för miljöpolitik och hållbarhetsstudier. Det kommer att bli mycket givande att arbeta i en sådan stimulerande tvärvetenskaplig miljö, säger Angela Oels. – Som statsvetare är jag särskilt angelägen om att arbeta med Environmental Politics Research Group (EPRG). Men jag kommer också att ha ett kontor på det tvärvetenskapliga Lund University Centre on Sustainability Studies (LUCSUS) och vid Centre for Climate and Environment (CEC) för att samarbeta med den utmärkta naturvetenskapliga forskningen om klimatförändringar.

Vad kommer det att betyda för dig personligen att flytta till Lund?

– Jag har stor internationell erfarenhet. Jag bodde fem i år England och fullbordade min doktorsexamen där och sedan var jag tre månader som postdoc i USA. Jag har lärt mig så mycket under de här vistelserna så jag vet att det kommer att bli mycket givande - personligen och professionellt. Jag har samarbetat med professor Johannes Stripple och andra från Environmental Politics Research Group under mer än tio år. Det här är en fantastisk möjlighet att äntligen kunna arbeta tillsammans och inte bara träffas på workshops eller via e-post. Den stora fördelen med ett stipendium är förstås också att jag slipper omfattande undervisningskrav. Att bo och verka i Lund kommer även att ge mig chansen att delta i grundforskning och empiriska studier än en gång.

Hur kan du bidra till forskningen vid Lunds universitet?

– Mina två kompetensområden är klimatsäkerhet och klimatmigration. Inom klimatsäkerhet, kommer jag samarbeta mycket med Environmental Politics Research Group Jag kommer försöka bidra till det nyligen lanserade forskningsprojektet "Governing Climate Change", finansierat av Forskningsrådet Formas. Ett av temana handlar om beslutsfattande och styrning i förbindelse med krissituationer. En viktig fråga är hur styrning mot minskade koldioxidutsläpp troligen ändras när framtidens klimatförändringar framstår som katastrofala.

Detta är mycket nära min tidigare forskning om klimatförändringar som säkerhetsfrågor. Jag kan bidra till forskningsprojektet och dessutom leda och genomföra workshops inom området.

Inom klimatmigration är Lunds universitet en del av EU COST, Action on Climate Change and Migration, ett nätverk av samhällsvetare i Europa som strävar efter en gemensam forskningsagenda. Professor Lennart Olsson, chef för Lund University Centre on Sustainability Studies är den svenska medlemmen i COST Action. Vi kommer i ett nära samarbete forma Lunds universitets bidrag till nätverkets sista år. Jag kommer att presentera en rapport på den stora internationella konferensen för COST Action i Durham i slutet av juni. Dessutom planerar jag att ordna ett sidoevenemang på klimatmötet i Paris i december 2015 för att sprida resultaten till en bredare publik.

Båda forskningsinriktningarna ger mig en möjlighet att dra nytta av min tidigare forskning och att utveckla det till nya och givande forskningsteman.

Har klimatpolitik varit ditt kärnintresse hela din akademiska karriär?

– Min pappa arbetade för den tyska federala miljöbyrån och 1989 visade han mig en rapport om hur den tyska kustlinjen skulle komma att förändras av en 1 meters, 2 meters och 5 meters havsnivå-förhöjning. Frågan berörde mig djupt och jag berättade för alla på skolan om det. Jag tyckte då att det var en skandal att inga åtgärder hade vidtagits för att förhindra en farlig klimatförändring. I dag arbetar jag som statsvetare för att förklara paradoxen mellan att vi har all denna kunskap om global uppvärmning, och att vi inte gör mer än kosmetiska åtgärder för att förhindra den. Jag skrev min doktorsavhandling om folkligt deltagande, därför att jag tror att "den stora omformningen" av våra livsstilar måste ha stöd av allmänheten.

Det finns planer på en öppen online-kurs (MOOC). Vilka vill ni locka till den?

– Tanken är att använda den stora allmänhetens intresse för klimatmötet i Paris i december 2015 som plattform för att utbilda och informera om klimatförändringar. En MOOC är i grunden en föreläsningsserie av olika talare som sänds via Internet i veckomöten som kan ses när som helst. Universitetet i Hagen - mitt hemuniversitet - planerar att köra en stor öppen online-kurs på temat klimaträttvisa i oktober och november 2015. Jag har föreslagit att Lunds universitet skall vara en partner i denna aktivitet. En annan idé är att skapa en ny undervisningsmodul, där studenter från Lund och Hagen skall simulera klimatförhandlingarna Paris i en virtuell miljö. På så vis skulle det svensk -tyska samarbetet också ske inom ramen för undervisningen och förhoppningsvis fortsätta efter att jag har lämnat Lund.

Text: Louise Hertzberg, Riksbankens Jubilieumsfond 

Senaste artiklar

2017-12-14
December månads nyhetsbrev ute nu!
December månads nyhetsbrev ute nu!
2017-12-12
Oväntat stora förluster av kol och kväve vid skogsbränder
Oväntat stora förluster av kol och kväve vid skogsbränder
2017-11-22
Lundaforskare, doktorander och studenter om klimatmötet i Bonn
Lundaforskare, doktorander och studenter om klimatmötet i Bonn
2017-11-21
Varmare klimat förändrar Skånes flora
Varmare klimat förändrar Skånes flora
2017-11-14
Internationell hållbarhetskonferens vid Ekonomihögskolan i Lund
Internationell hållbarhetskonferens vid Ekonomihögskolan i Lund

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se