Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Tema: Klimatmigration

– Klimatvariationer, torka till exempel, är inget nytt eller oväntat för Mellanöstern. Förhållandet mellan människor och jorden i denna region är mycket komplexa, säger Lina Eklund, forskare vid Lunds universitet. Även om klimatförändringar har fått en del människor att flytta från jordbruksområden på landsbygden in till städerna, är detta inte den enda orsaken till migration.
Foto: UN Photo, Tobin Jones
Foto: UN Photo, Tobin Jones

Lina Eklund har undersökt komplexiteten i Mellanöstern-regionen när det gäller klimatvariationer och migration.

Lina Eklund, forskare vid Centrum för Mellanösternstudier och Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap.
Lina Eklund, forskare vid Centrum för Mellanösternstudier och Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap.

– Det är exempelvis få medborgare från irakiska Kurdistan som lämnar landsbygden för att torka har påverkat jordbruket. I stället flyttar de flesta människor av helt andra skäl, till exempel politiska eller ekonomiska. Väpnade konflikter har även lett till att en del lämnar städerna för att söka skydd på landsbygden.

I sin forskning studerar hon bland annat sårbarheten när det gäller matförsörjning i området. Hon pekar på att beroendet av fossil olja i Mellanöstern gör det svårare att minska utsläppen av koldioxid och anpassa sig till klimatförändringarna. Samtidigt lyfter hon fram spännande lokala initiativ, som till exempel takodlingar i Palestina.

Läs hela intervjun här: Klimatförändringarna och migration

Photo: Victor1212/Shutterstock
Photo: Victor1212/Shutterstock

Vatten både som problem och som lösning

Tidigare i år, publicerade LUM, Lunds universitets magasin, också en intervju med professor Karin Aggestam som berättade om tankarna om att samarbeten kring en knapp resurs som vatten kan skapa förutsättningar för fredsbyggande: Stor fredspotential i samarbeten kring vatten

LUM intervjuade också bland annat Gregor Noll, professor i folkrätt vid LU och doktoranden Matthew Scott som forskar om klimatflyktingar. Han anser att det krävs en djupare förståelse för svält bland jurister som arbetar med migrationsärenden. Just nu rör hans forskning särskilt de som flyr från Sahelbältet, dvs. länderna i Mellanafrika.

– Växthusgasernas uppvärmning drabbar länderna i Sahelbältet hårdast och tidigast med sämre levnadsvillkor som följd, berättar han för LUM. Läs vidare i artikeln Migration i blickfånget

Officiellt sidoevenemang vid COP21 om klimatmigration

– Det mest problematiska i diskussionen om klimatflyktingar är att den utgår från det felaktiga antagandet att farliga nivåer av klimatförändringarna inte kan undvikas. Jag tror att detta är ett politiskt mycket vilseledande budskap. En hel del av denna migration kan fortfarande förhindras genom drastiska utsläppsminskningar, säger Angela Oels, gästforskare vid LUCSUS, Lund University Centre for Sustainable Development.

Frågan om människors flykt hemifrån har sin orsak i klimatförändringarna är en komplex fråga, och diskuterades vid ett officiellt sidoevenemang COP21 som Lunds universitet stod som värd för i samarbete med universiteten i Hamburg och Lancaster. Vid detta sidoevenemang presenterades också de viktigaste resultaten efter fyra års arbete inom ett EU-projekt - EU COST Action IS1101 "Climate Change and Migration"- där sex europeiska universitet har deltagit.

Angela Oels, som var en av de arrangörerna av detta sidoevenemang berättar att huvudbudskapet från EU COST Action är att de politiska förhållandena oftast är viktigast för beslutet att stanna eller att flytta.

Angela Oels, gästprofessor Lunds universitet

– Om människor i slutändan verkligen beslutar sig för att migrera, beror på politiska sammanhang och ekonomiska strukturer. Fattigdom är en viktig faktor som gör människor mer sårbara för klimatförändringarna, säger Angela Oels.

Se en kort videointervju med Angela Oels (på engelska)

Läs en längre intervju med Angela Oels: "Det finns inget enkelt samband mellan klimatförändringar och migration" (på engelska)
Diskussioner vid det officiella side-eventet vid COP21 (på engelska)
Officiellt Side Event vid COP21: The importance of social science research for understanding climate change induced migration

Se en video från sidoeventet som gjorts av IISD reporting services (på engelska):

The Importance of Social Science Research for Understanding Climate Change Induced Migration from IISD Reporting Services / ENB+ on Vimeo.

Senaste artiklar

2018-03-15
Det andra nyhetsbrevet för i år är ute nu
Det andra nyhetsbrevet för i år är ute nu
2018-03-06
Gigantisk gardin hjälper forskare studera hot mot bergsregnskog
Gigantisk gardin hjälper forskare studera hot mot bergsregnskog
2018-03-06
Forskarskola för gymnasielärare
Forskarskola för gymnasielärare
2018-03-06
Människa och natur i symbios
Människa och natur i symbios
2018-03-06
Klimatmodeller visar vägen mot framtiden
Klimatmodeller visar vägen mot framtiden

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se