Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Sveaskogs naturvårdschef besökte Lunds universitet

Stefan Bleckert besökte Lunds universitet den 20 november för att berätta om landskapsekologisk planering. Med en bakgrund som bland annat skogschef på WWF och numera verksam som naturvårdschef på Sveaskog, har han designat naturvården i 3,2 miljoner hektar skog.
Skog

Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 14 procent av den produktiva skogsmarken. Ägare är svenska staten och har som kärnverksamheten att sälja timmer och massaved samt biobränsle. Stefan Bleckert är naturvårdschef och kom till Lunds universitet för att berätta mer om hur naturvårdsarbetet går till.

Sveaskogs styrelse har tagit ett beslut om målet att 20 % skog, per skogsregion nedanför fjällskogen, ska skyddas. Av Sveaskogs 3,2 miljoner hektar utgör detta skydd 600 000 hektar. Hälften av detta, 300 000 hektar, är avsatt som naturvårdsskogar och resterande 300 000 hektar utgörs av ekoparker eller lämnad hänsyn vid avverkningar. Målet har stöttats av forskare från bland annat Lunds universitet och det anses viktigt för ett hållbart skogsbruk och dess framtid.

En förutsättning för naturvårdsskogen är avsättningar med högsta naturvärdena vilket uppnås bl.a. genom skog med stor ekologisk potential. Nya nyckelbiotoper kan också upptäckas efterhand i samband med fältbesök och då byts dessa skogar in och ersätter de med lägre naturvärden. Många skogar hotas dessutom av igenväxning vilket också ger upphov till behovet av ersättningarna. I den absolut största andelen naturvårdsskog, 96 procent, har inga byten skett. Enligt Stefan Bleckert har man kunnat se hur kvaliteten på den skyddade skogen ökat till följd av att byta in skogar med de högsta naturvärdena.

Läs mer

Här kan du läsa mer om Sveaskog som redovisar fakta om sina naturvårdsskogar

Här kan du läsa om hur "Ett modernt skogsbruk visar hänsyn" där Stefan Bleckert berättar om sin syn på naturvård

 

Senaste artiklar

2017-12-14
December månads nyhetsbrev ute nu!
December månads nyhetsbrev ute nu!
2017-12-12
Oväntat stora förluster av kol och kväve vid skogsbränder
Oväntat stora förluster av kol och kväve vid skogsbränder
2017-11-22
Lundaforskare, doktorander och studenter om klimatmötet i Bonn
Lundaforskare, doktorander och studenter om klimatmötet i Bonn
2017-11-21
Varmare klimat förändrar Skånes flora
Varmare klimat förändrar Skånes flora
2017-11-14
Internationell hållbarhetskonferens vid Ekonomihögskolan i Lund
Internationell hållbarhetskonferens vid Ekonomihögskolan i Lund

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se