Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Sortering av matavfall minskar total avfallsmängd

När en separat sortering av matavfall infördes i Vellinge kommun förbättrades också sorteringen av förpackningsmaterial, vilket minskade den totala avfallsmängden per hushåll. Det har två Lundaforskare kunnat fastslå.
Foto: VA Syd

Forskarna Jurate Miliute-Plepiene, från universitetets centrum för hållbarhetsforskning LUCSUS, och Andrius Plepys, från Internationella miljöinstitutet, kunde se att hushållsavfallet totalt sett minskade med 10-20 procent – motsvarande ungefär 50 kilo per person och år. Sorteringen av matavfall infördes i Vellinge kommun 2012 och att avfallsmängden minskat beror inte på förändringar i inkomster, sysselsättning, avfallstaxor, infrastruktur etc. Turismen har dessutom ökat vilket borde medföra större avfallsmängder, men så blev det alltså inte.

- Men minskningen stämmer med andra internationella studier, som också visat att om man börjar sortera en viss sorts avfall så förbättras resultatet även för andra typer av avfall, säger Jurate Miliute-Plepiene.

Lundaforskarna kan inte säga om det enbart är sorteringen av matavfall som minskat avfallsmängderna eftersom det skulle kunna finnas andra faktorer, som ändrad livsstil, att man oftare äter ute eller ett allmänt okat miljömedvetande. Att sorteringen spelat en roll är dock säkert.

Läs pressmeddelandet ”Positiva följder av att sortera ut matavfall” (Lunds universitet)

 

Senaste artiklar

2017-12-14
December månads nyhetsbrev ute nu!
December månads nyhetsbrev ute nu!
2017-12-12
Oväntat stora förluster av kol och kväve vid skogsbränder
Oväntat stora förluster av kol och kväve vid skogsbränder
2017-11-22
Lundaforskare, doktorander och studenter om klimatmötet i Bonn
Lundaforskare, doktorander och studenter om klimatmötet i Bonn
2017-11-21
Varmare klimat förändrar Skånes flora
Varmare klimat förändrar Skånes flora
2017-11-14
Internationell hållbarhetskonferens vid Ekonomihögskolan i Lund
Internationell hållbarhetskonferens vid Ekonomihögskolan i Lund

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se