Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Social hänsyn i upphandling av byggprojekt

Nästa år kommer ett nytt EU-direktiv om upphandling att börja gälla. Kommer det att driva på utvecklingen mot en mer hållbar upphandling?
Lina Wedin Hansson
Lina Wedin Hansson

– I min forskning har jag sett att det inte i första hand är lagstiftningen som driver på utvecklingen mot mer hållbar upphandling. Hittills har det snarare varit marknaden som gjort det. Däremot tror jag att den nya lagstiftningen kan vara en hjälp för dem som ligger efter på det här området.

Lina Wedin Hansson är forskare vid Lunds universitet och Skanska. Hon studerar hållbarhetshänsyn i byggprojekt och tittar särskilt på hur lagstiftningen påverkar möjligheten att ställa krav i upphandlingen. Är lagstiftningen ett hinder eller en möjlighet till ökad hållbarhet i byggprojekt?

– Att genomföra en hållbar upphandling vid byggprojekt kräver mycket byggkompetens, säger Lina Wedin Hansson. Något som inte alla kommuner har, särskilt inte de mindre.

– I dag testar sig många kommuner fram, och en del har kommit långt, till exempel Göteborg som har höga politiska mål för sin upphandling, fortsätter Lina Wedin Hansson. De har bland annat ett intressant sätt att arbeta med samverkan mellan kommun och näringsliv där arbete skapas för långtidsarbetslösa.

Pilotprojektet ”Social hänsyn i offentlig upphandling” (http://socialhansyn.se/) drivs av Göteborgs stad sedan 2013 och dess första fas pågår till hösten 2015. Projektet har inspirerats av liknande projekt i London och målet är att hjälpa ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning till ökad kompetens och anställning.

– Det blir allt vanligare idag att kommuner vill ställa högre krav i upphandlingen när det gäller exempelvis sysselsättning och delaktighet i form av medborgardialog. En kommande trend är fokus på jämställdhet, tror Lina Wedin Hansson. Flera kommuner ligger långt framme, förutom Göteborg till exempel också Örebro, Stockholm och Malmö.

– En annan trend som inte har fått riktigt fotfäste än i Sverige men som jag tror kommer starkt är cirkulär upphandling, säger Lina Wedin Hansson. Det är stort till exempel i Holland. Det handlar om att kunna upphandla tjänster snarare än produkter. Förhoppningen är att leverantörer ska bidra till att ta fram produkter som tillverkas för att hålla länge, istället för att skapa produkter som har kort livstid eller inte går att laga.

Text: Nina Nordh

Senaste artiklar

2018-03-15
Det andra nyhetsbrevet för i år är ute nu
Det andra nyhetsbrevet för i år är ute nu
2018-03-06
Gigantisk gardin hjälper forskare studera hot mot bergsregnskog
Gigantisk gardin hjälper forskare studera hot mot bergsregnskog
2018-03-06
Forskarskola för gymnasielärare
Forskarskola för gymnasielärare
2018-03-06
Människa och natur i symbios
Människa och natur i symbios
2018-03-06
Klimatmodeller visar vägen mot framtiden
Klimatmodeller visar vägen mot framtiden

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se