Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Risken för skyfall lika stor över hela landet

Det regnar mycket i Göteborg, det vet man ju. Då ligger det nära till hands att anta att de extrema regnen också är fler där än på andra håll. Men någon sådan korrelation finns inte, visar nya forskningsresultat. Risken är lika stor i hela Sverige.
Översvämningen från Köpenhamn förra sommaren. Bild: Johanna Sörensen.
Översvämningen från Köpenhamn förra sommaren. Bild: Johanna Sörensen.

- Det finns inget som tyder på att vissa orter i Sverige skulle drabbas oftare av extremregn än andra, säger Johanna Sörensen, doktorand vid teknisk Vattenresurslära vid LTH som varit delaktig studien som letts av professor Lars Bengtsson.

Årsnederbörden, däremot, kan alltså variera. Medan det i Göteborg faller 750 mm per år och i Borås hela 1000 mm, faller det endast 500 mm per år i Kalmar. Men bara för att det regnar mer i Göteborg och Borås jämfört med exempelvis Växjö och Kalmar, betyder det alltså inte att man kan förvänta fler extrema regn i de två förstnämnda städerna.

Forskarnas budskap är att alla svenska städer behöver skydda sig mot översvämningar och de skador som kraftigt regn kan orsaka. Skyfallen förväntas bli fler med ett varmare klimat, inte minst i städerna, där vattnet snabbt rinner ner till låglänta områden där det orsakar stora skador på viktiga byggnader och infrastruktur.

Översvämningarna i Köpenhamn år 2011 och i Malmö-Köpenhamn förra sommaren blev så allvarliga just för att de föll över städer. Översvämningen på Orust år 2006 orsakade också stora skador, men det är givet att skadorna blivit väsentligt värre om regnet fallit några mil längre sydost istället, i Göteborg. 

- Redan nu kan de extrema regnen orsaka stora skador. Det är med andra ord viktigt att våra städer undersöker hur väl förberedd man är, säger Johanna Sörensen.

Hon tvivlar på att alla kommuner i modeller undersökt vart vattnet tar vägen om det kommer ett våldsamt skyfall eller att de grundligt analyserat om man viktiga samhällsfunktioner riskeras att slås ut.

Vad ska man då göra? Forskarnas rekommendationer kan sammanfattas till ”mer blått och grönt i staden”.

- Det är viktigt att göra plats för vattnet i staden och styra det dit där det gör minst skada. Det är också viktigt att bromsa vattnets framfart, till exempel genom att anlägga kopplade dammar eller låta vattnet rinna genom snirkliga kanaler istället för i raka rör. Med långsammare avrinning blir flödestopparna och därmed också skadorna mindre för de korta, högintensiva regnen.

Upphöjda grönytor suger också åt sig regnet och hindrar att gång- och vägstigar svämmar över.

Anledningen till att extremregnen kan hamna lite varstans är att dessa, så kallade konvektiva regn på fackspråk, är mycket lokala. Vindarna kan därför styra var extremregnen hamnar – över en stad eller vid sidan om.

Läs en längre artikel från LUM nr 3/15: "Fler skyfall ökar kraven på bortledning av vatten"

Text: Kristina Lindgärde, LTH

Senaste artiklar

2018-03-15
Det andra nyhetsbrevet för i år är ute nu
Det andra nyhetsbrevet för i år är ute nu
2018-03-06
Gigantisk gardin hjälper forskare studera hot mot bergsregnskog
Gigantisk gardin hjälper forskare studera hot mot bergsregnskog
2018-03-06
Forskarskola för gymnasielärare
Forskarskola för gymnasielärare
2018-03-06
Människa och natur i symbios
Människa och natur i symbios
2018-03-06
Klimatmodeller visar vägen mot framtiden
Klimatmodeller visar vägen mot framtiden

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se