Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nytänk i kommunerna kan bana väg för en hållbar utveckling

Med utsläppskurvor som pekar åt fel håll måste vi tänka nytt för att skapa en hållbar ekonomi. Forskaren Fredrik NG Andersson går så långt att han pratar om en ny industriell revolution.
Foto: Bahram Bahar, Wikimedia Commons

– Vi behöver skapa ett samhälle som hänger ihop i alla delar, säger Fredrik Andersson som forskar vid Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet. Vi kan inte hantera klimatfrågan som en egen fråga utan det handlar om ett samspel mellan innovationer, marknader och olika styrmedel och infrastruktursatsningar.

Politiska beslut som ligger rätt i tiden

I sin forskning har Fredrik NG Andersson sett bakåt och tittat på hur utvecklingen skett tidigare när samhället förändrats drastiskt.

– Innovationer och förändringar uppstår inte av sig själv. Vi måste bygga hållbarhetskluster som kan sätta fart på samhällsutvecklingen. Tänk bara på hur IT-utvecklingen helt har förändrat hur vi lever och kommunicerar. Genom politiska beslut som låg rätt i tiden kunde Sverige få ett försprång som gynnade telekomindustrin. På samma sätt behövs politiska beslut nu.

Det är en oerhörd utmaning att bygga ett hållbart samhälle, men Fredrik NG Andersson menar att det är möjligt om politikerna vågar ta de beslut som behövs.

– Jag tror vi har gjort ett misstag som har sådant fokus på klimatavtal på den högsta nivån – en global nivå. Det är ju så stora skillnader mellan länderna att det är svårt att få till ett fungerande avtal. På mellannivån – de enskilda länderna – är min observation att politikerna ofta är för rädda för att ta större beslut. De vill inte utmana för mycket och riskera att göra fel.

– Däremot ser jag på lokal nivå en vilja att göra mer, till exempel i stadsplaneringen eller transporter. Det finns nytänkande i hur vi bygger våra städer så energiefterfrågan blir lägre så att arbete, boende och fritid hänger ihop bättre. Här finns en stor marknad för nya sätt att bygga städer.

Vart är vi på väg, och varför?

2050 ligger inte så långt bort när Sverige tänker sig att inte ha några klimatutsläpp alls och 2030 är ännu närmare. Då är målet att Sveriges fordonsflotta är helt oberoende av fossila bränslen.

– Det behövs en vision för samhällsutvecklingen med tydliga spelregler för marknaden, menar Fredrik Andersson. Här har kommuner en viktig roll för att visa vägen för en hållbar utveckling. Vi ska inte glömma bort att kommunerna också är stora konsumenter och kan utnyttja upphandling för att uppmuntra utvecklingen av nya marknader. Vi behöver skapa en marknad för nya innovationer som kan ha svårt att ta steget ut på marknaden idag.

Samtidigt pekar Fredrik NG Andersson på vi ska vara medvetna om att vi är på väg in i en omställning av samhället. Det kommer att finnas företag som inte är vinnare.

– Precis som på 70-talets oljekris när varvsindustrin och tekoindustrin fick stora problem, kommer företag att behöva både fasas in och fasas ut i samband med omställningen till det hållbara samhället. Fossila subventioner behöver fasas ut, och med olika styrregler successivt fasa in de nya alternativen.

– Det finns risker med att gå före, men också risker med att inte gå före, avslutar Fredrik Andersson. Vi måste våga försöka ställa om till det hållbara samhället.

Text: NINA NORDH

Läs även en intervju med Fredrik NG Andersson i det senaste numret av Lunds universitets magasin, LUM nr 5/15

Mer om forskningen

Fredrik NG Andersson

Fredrik NG Andersson är lektor vid nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Hans forskning handlar om långsiktig ekonomisk utveckling – orsaker, möjligheter och konsekvenser.

Länk till hemsida

Till Fredrik NG Anderssons profil på ResearchGate

Senaste artiklar

2017-12-14
December månads nyhetsbrev ute nu!
December månads nyhetsbrev ute nu!
2017-12-12
Oväntat stora förluster av kol och kväve vid skogsbränder
Oväntat stora förluster av kol och kväve vid skogsbränder
2017-11-22
Lundaforskare, doktorander och studenter om klimatmötet i Bonn
Lundaforskare, doktorander och studenter om klimatmötet i Bonn
2017-11-21
Varmare klimat förändrar Skånes flora
Varmare klimat förändrar Skånes flora
2017-11-14
Internationell hållbarhetskonferens vid Ekonomihögskolan i Lund
Internationell hållbarhetskonferens vid Ekonomihögskolan i Lund

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se