Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ny rapport om mänskliga rättigheter i ett föränderligt klimat

Samtidigt som klimatförändringen påverkar alla drabbas de länder och människor som bidragit minst till den oproportioneligt hårt. Det rör sig om utsatta grupper som redan kämpar mot fattigdom, diskriminering och marginalisering. Enligt Internationella advokatsamfundet är det därför viktigt att det finns bättre möjligheter till domstolsprövning och tillgång till bättre regelverk för dem som drabbas av klimatförändringar.
jordbrukare i värme

Klimatförändringen förväntas drabba redan utsatta grupper extra hårt. Därför har det Internationella advokatsamfundet (IBA) i den nya rapporten ”Achieving Justice and Human Rights in an Era of Climate Disruption” sammanställt rekommendationer för hur de mänskliga rättigheterna bättre ska komma till stånd i ett föränderligt klimat.

David Estrin är en av två ordförande i den arbetsgrupp som IBA tillsatt för att ta fram rapporten. Han anser att gällande rättsordning inte är anpassad för att hantera klimatförändringarna. Det beror på att lagstiftningen helt enkelt utvecklades i en annan tid och inte lämpar sig för att uppnå klimaträttvisa. Han säger också att rekommendationerna som de lägger fram i rapporten gäller hur man kan komma till rätta med det. 

Generalsekreteraren för Advokatsamfundet, Anne Ramberg, som också ingick i arbetsgruppen, betonar hur viktigt det är att vidta åtgärder snabbt.

- Världen står inför sin största utmaning någonsin. Globaliseringen i kombination med klimatförändringarna är livsavgörande för vår framtid. Det saknas i dagsläget såväl regelverk som någon institution som kan utöva effektiv kontroll. Det handlar om planeten Jordens överlevnad. Rapporten innehåller konkreta förslag om legala och institutionella reformer, företagens och särskilt de multinationella företagens ansvar – i syfte att garantera upprätthållandet av mänskliga rättigheter, säger hon.

Begränsande juridik

På den internationella nivån finns det i dagsläget inga större möjligheter att utkräva ansvar av de företag och länder som släpper ut koldioxid i atmosfären.

Advokater och forskare som sysslar med miljövetenskap och miljörätt anser att en begränsning med juridiken är det faktum att det är svårt att ställa de som bär tyngsta ansvaret för klimatförändringarna till svars.

Enligt Lennart Olsson, professor i geografi vid Lunds universitet, händer det att amerikanska stater och miljöorganisationer stämmer kolkraftverk och andra företag som står för de största utsläppen – och hänvisar till att de orsakar en olägenhet för allmänheten. Hittills har de inte kommit någon vart men han betonar att det är viktigt att hålla ögonen på de amerikanska miljörättsliga processerna.

Allt fler klimatflyktingar

IBA-rapporten pekar också på att den internationella rätten inte räcker till för det växande antalet klimatflyktingar.

- Hela länder kan komma att utplånas. Klimatförändringarna kan få dramatiska effekter på de mänskliga rättigheterna när människor förlorar sina hemländer, sina bostäder, sin kultur och sitt språk, säger David Estrin.

FN:s flyktingkonvention har inte erkänt klimatförändringar som ett officiellt skäl till flyktingstatus.

- Men det framgår tydligt i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter att det är en mänsklig rättighet att flytta på sig om det är omöjligt att leva i ett samhälle. Vi måste börja se migration som en helt legitim form av anpassning till klimatförändringarna. Det är ett område där vi måste gå från politik till juridik, säger Lennart Olsson.

Svenska advokater har viktig roll

Staffan Michelson, advokat, har arbetat med miljörätt i 40 år. Enligt honom har svenska advokater en viktig roll att spela när det gäller klimatförändringarna och dess påverkan på mänskliga rättigheter. Han anser att den svenska lagstiftningen är bra för detta ändamål.

- Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling för att ge människor i hela världen en god social, kulturell och ekologisk miljö, säger han.

En osäker framtid

Lennart Olsson är, liksom många forskare och advokater, kluven inför framtiden.

-Jag är extremt optimistisk när det gäller de tekniska möjligheterna att lösa problemet med utsläppen av växthusgas. Men jag är extremt pessimistisk när det gäller den politiska förmågan att använda sig av den teknik som finns. Det finns en stor risk för att klimatförändringarna mot slutet av århundradet kommer vara väldigt allvarliga, säger han.

Läs mer om rapporten i tidningen Advokaten

Du kan ladda ned rapporten här

Senaste artiklar

2017-12-14
December månads nyhetsbrev ute nu!
December månads nyhetsbrev ute nu!
2017-12-12
Oväntat stora förluster av kol och kväve vid skogsbränder
Oväntat stora förluster av kol och kväve vid skogsbränder
2017-11-22
Lundaforskare, doktorander och studenter om klimatmötet i Bonn
Lundaforskare, doktorander och studenter om klimatmötet i Bonn
2017-11-21
Varmare klimat förändrar Skånes flora
Varmare klimat förändrar Skånes flora
2017-11-14
Internationell hållbarhetskonferens vid Ekonomihögskolan i Lund
Internationell hållbarhetskonferens vid Ekonomihögskolan i Lund

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se