Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ny rapport för ett klimatsäkrat Skåne

Idag släpps rapporten ”Klimatsäkrat Skåne” som är en kunskapsgenomgång och analys av Skånes möjligheter och utmaningar i klimatarbetet. Rapporten är ett unikt underlag som gör en regional analys av det vetenskapliga kunskapsläget ur ett brett samhällsperspektiv.
Rapporten Klimatsäkrat Skåne

Rapporten ”Klimatsäkrat Skåne” är en tvärvetenskaplig genomgång, syntes och analys av kunskapsläget om möjligheter och utmaningar som Skåne står inför med de pågående och successivt fortsatta klimatförändringarna under 2000-talet.

– De pågående klimatförändringarna visar att tidigare beslut från flera årtionden tillbaka, om hur samhället byggs upp, utformas och utvecklas, behöver omvärderas i ljuset av samhällets sårbarhet inför klimatförändringarnas effekter, och att fossilberoende samhällslösningar behöver ersättas, säger Markku Rummukainen, professor vid Centrum för miljö- och klimatforskning på Lunds universitet.

Rapporten diskuterar hur Skåne kan eftersträva att uppfylla sina klimat-, miljö- och utvecklingsmål. Utgångspunkt är två olika framtidsscenarier: en tvågradersvärld och en fyragradersvärld. Omvärldens vägval och utveckling, samt vilka tekniska möjligheter som kommer att finnas tillgängliga för att möta utmaningarna påverkar Skånes förutsättningar.

En slutsats är att det är viktigt med beslut som kan fungera i flera olika framtidsscenarier. Detta gynnas av en transparent beslutsprocess som hanterar målkonflikter och involverar alla samhällets aktörer. Rapporten ger underlag till beslutsfattare i arbetet med att klimatsäkra Skåne på ett kostnadseffektivt sätt och i samsyn med en positiv utveckling av regionen.

– Det har länge funnits behov av ett samlat kunskapsunderlag som tecknar bilden för Skåne, hur vi kan minska var klimatpåverkan och hur vi anpassar oss till de klimatförändringar som inte kan undvikas. Det är därför vi i Klimatsamverkan Skåne vänt oss till Lunds universitet där det finns världsledande forskning inom klimatområdet tillsammans med en stark lokal förankring. Och det är just det som är helt unikt med detta underlag, säger Anders Åkesson, Klimatsamverkan Skåne och regionråd i Region Skåne.

Om rapporten och eventet

Rapporten har tagits fram inom ett samverkansprojekt mellan Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet och Klimatsamverkan Skåne. Rapporten är sammanställd av 30 forskare från Lunds universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Linnéuniversitetet samt Göteborgs universitet.

Projektledare för rapporten är Marianne Hall vid Centrum för miljö- och klimatforskning.

Rapporten släpptes den 26 januari i Malmö och eventet webbsändes (öppna länk till Klimatsamverkan Skånes webbplats). Sändning via Klimatsamverkan Skånes kanal på Bambuser.

Här kan du läsa mer om eventet och programmet.

Ladda ner rapporten

Här hittar du rapporten

För mer information:

Marianne Hall, projektledare, Lunds universitet: 046-222 97 96, marianne [dot] hall [at] cec [dot] lu [dot] se
Markku Rummukainen, Lunds universitet: 046-222 96 84, markku [dot] rummukainen [at] cec [dot] lu [dot] se
Anders Åkesson, Klimatsamverkan Skåne: 0705-173286, anders [dot] akesson [at] skane [dot] se

Senaste artiklar

2017-12-14
December månads nyhetsbrev ute nu!
December månads nyhetsbrev ute nu!
2017-12-12
Oväntat stora förluster av kol och kväve vid skogsbränder
Oväntat stora förluster av kol och kväve vid skogsbränder
2017-11-22
Lundaforskare, doktorander och studenter om klimatmötet i Bonn
Lundaforskare, doktorander och studenter om klimatmötet i Bonn
2017-11-21
Varmare klimat förändrar Skånes flora
Varmare klimat förändrar Skånes flora
2017-11-14
Internationell hållbarhetskonferens vid Ekonomihögskolan i Lund
Internationell hållbarhetskonferens vid Ekonomihögskolan i Lund

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se