Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Miljöpolitikens spelplan – ny rapport från miljöforsknings-beredningen

Henrik Smith, professor i zooekologi vid Lunds universitet, är en av de 12 forskare som ingår i miljöforskningsberedningen. Torsdagen den 16 oktober lämnades boken "Miljöpolitikens spelplan" över till klimat- och miljöminister Åsa Romson. I boken gör forskarna en analys av och skapar diskussion kring miljöpolitiken tillsammans med 11 rekommendationer för framtiden.
Rapporten Miljöpolitikens spelplan

Miljöforskningsberedningen inrättades 2012 som en arena för dialog mellan miljöministern och vetenskapssamhället. Den 16 oktober lämnades boken "Miljöpolitikens spelplan" till klimat- och miljöminister Åsa Romson. Boken innehåller elva rekommendationer om den svenska miljöpolitiken. I boken analyseras och diskuteras miljöpolitikens föränderliga spelplan, dess framväxt och huvudsakliga utvecklingslinjer samt förutsättningarna för att utforma en handlingskraftig och verkningsfull miljöpolitik med tydliga samhällseffekter, nationellt såväl som internationellt.

I en debattartikel i Dagens Nyheter den 16 oktober skriver mijöforskningsberedningen att miljöpolitik bör genomsyra all potik. "Miljöpolitiken kan inte betraktas isolerat från andra politikområden. Medan de fattigaste drabbas hårdast av miljö- och klimatförändringar, tar de mest gynnade för sig av atmosfären och annat miljöutrymme. Många av de mest drabbade har samtidigt påverkat miljön minimalt. Miljöpolitiken måste därför förhålla sig till miljö i ett brett, socialt sammanhang, där frågor om rättvisa och säkerhet är centrala.

Miljöforskningsberedningen ska bidra med vetenskaplig kunskap för det miljöpolitiska arbetet. Med det som utgångspunkt anser vi att miljöpolitiken i grunden måste förändras för att bli effektiv. Därför har vi, alla ledamöter av beredningen, under de senaste två åren drivit projektet Miljöpolitikens spelplan. Syftet är att djupare förstå vad som långsiktigt krävs för att få framsteg inom det miljöpolitiska fältet. I en rapport har vi analyserat bakgrund, motiv och förslag." Läs hela debattartikeln "Inrätta ett miljöpolitiskt råd direkt under statsministern" här.

De tolv forskarna som ingår i gruppen är: Henrik Smith, Lunds universitet, Christian Azar, Chalmers, Göran Finnveden, KTH, Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet, Olof Johansson-Stenman, Handelshögskolan i Göteborg, Anna Ledin, KTH, John Munthe, IVL Svenska Miljöinstitutet, Annika E. Nilsson, SEI, Annika Nordin, SLU, Johan Rockström, Stockholms universitet, Sverker Sörlin, KTH, Marie Vahter, Karolinska institutet.

Köp eller ladda ner rapporten

Boken "Miljöpolitikens spelplan" kommer att finnas till försäljning på Fritzes förlag och finns tillgänglig som pdf här.

Senaste artiklar

2018-03-15
Det andra nyhetsbrevet för i år är ute nu
Det andra nyhetsbrevet för i år är ute nu
2018-03-06
Gigantisk gardin hjälper forskare studera hot mot bergsregnskog
Gigantisk gardin hjälper forskare studera hot mot bergsregnskog
2018-03-06
Forskarskola för gymnasielärare
Forskarskola för gymnasielärare
2018-03-06
Människa och natur i symbios
Människa och natur i symbios
2018-03-06
Klimatmodeller visar vägen mot framtiden
Klimatmodeller visar vägen mot framtiden

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se