Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Mer forskning om hållbar trafikplanering behövs

Nationella klimatmål och långsiktig planering av transportsystemen var i fokus på Bilfria dagen den 22 september när K2 tillsammans med Hållbarhetsforum vid Lunds universitet bjöd in ett tjugotal forskare och studenter till ett samtal med Trafikverkets nationella samordnare i klimatfrågor, Håkan Johansson.
Håkan Johansson, nationell klimatsamordnare vid Trafikverket, medverkade vid ett forskarseminarium på K2 den 22 september 2016.
Håkan Johansson, nationell klimatsamordnare vid Trafikverket, medverkade vid ett forskarseminarium på K2 den 22 september 2016.

Ett centralt budskap från seminariet var att ska Sverige kunna nå nollutsläpp från trafiken till 2045 eller 2050, räcker det inte att bara med utveckla energieffektivare och mer hållbara fordon och bränslen. Det behövs också en minskning av bil- och lastbilstrafik, och en ökning av gång, cykel och kollektivtrafik.

Seminarium om trafikplanering på K2 den 22 september 2016.

Under seminariet fick vi veta mer om beslutsprocesser kopplade till trafikområdet och hur Håkan Johansson och hans kollegor på Trafikverket arbetar med att inkludera hänsyn till klimat och miljö i arbetet med den långsiktiga transportpolitiken.

Tankar om behov av nya forskningsområden lyftes också under seminariet, bland annat hur olika samhällsmål vägs mot varandra och hur styrningen mot ett fossilfritt samhälle bäst åstadkoms i praktiken. Genom att till exempel utveckla de samhällsekonomiska modellerna kan samhället bli bättre på att översätta politikernas mål och visioner till praktisk planering ute i verksamheterna. Håkan Johansson pekade också på stadsmiljöavtalen som en intressant arbetsmodell för hållbara trafiksatsningar som skulle kunna utvecklas ytterligare.

Nina Nordh

Mer om K2

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige.

K2 drivs och finansieras av Lunds universitet, Malmö högskola och VTI i samarbete med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Vi får stöd av Vinnova, Formas och Trafikverket.

Länk till K2:s hemsida

Läs mer om K2:s pågående forskning kring stadsmiljöavtalen

Ladda ner material från Håkan Johanssons presentation och läs mer om Trafikverkets klimatarbete:

Trafikverket om transportsektorns klimatpåverkan

Trafikverkets klimatarbete

Trafikverkets rapport från februari 2016: "Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser - med fokus på transportinfrastrukturen"

 Håkan Johanssons presentation från forskarseminariet i Lund 22 september 2016 (PDF)

 

 

Senaste artiklar

2018-03-15
Det andra nyhetsbrevet för i år är ute nu
Det andra nyhetsbrevet för i år är ute nu
2018-03-06
Gigantisk gardin hjälper forskare studera hot mot bergsregnskog
Gigantisk gardin hjälper forskare studera hot mot bergsregnskog
2018-03-06
Forskarskola för gymnasielärare
Forskarskola för gymnasielärare
2018-03-06
Människa och natur i symbios
Människa och natur i symbios
2018-03-06
Klimatmodeller visar vägen mot framtiden
Klimatmodeller visar vägen mot framtiden

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se