Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Människan i staden – Den klimatsäkra staden

Det är ett nyrenoverat Skisserna som välkomnar det dryga hundratal som sökt sig till föreläsningen ”Människan i staden – en dag om helhetstänkande i hållbar stadsbyggnad”. Salen som föreläsningarna hålls i var tidigare innergård till museet, men blev till en konferenssal när museet expanderade. Rummet blir på så sätt en metafor för temat: hur kan staden hållas hållbar när den byggs ut och förtätas?
Skissernas 17 maj 2017

Moderatorn Nora Smedby inleder med att ställa en fråga som dagen ska komma att sväva runt. När staden expanderar, är det de tekniska lösningarna eller människan som står i fokus? Vidare förklarar hon hur dagen kommer se ut, korta sjuminutersföreläsningar ska ge en mikrofördjupning i ämnen som berör stadsplanering, som sedan följs av en paneldiskussion.

Första panelen består främst utav lth-lektorer, som föreläser om deras respektive områden. Klimatfrågan kommer upp direkt. Till skillnad från många andra hållbarhetsforum är det dock Skåne som står helt i fokus: istället för bilder på ett Florida som försvunnit under vågorna får vi se en karta som visar översvämningar i Kristianstad. Det genomgående temat är tydligt: vi måste bygga smartare. Inga hus längs vattnet, inga bottenvåningar i trä (då träet lätt blir fuktskadat) och fler vägar att leda bort skyfall.

I Skåne är vattnet både vår vän och fiende. Genom sjöhandeln har regionen blomstrat. Genom klimatförändringarna kan havet komma att ta tillbaka sjöstäderna, och skyfall blir allt vanligare vilket skapar översvämningar och stor fastighetsskada i hela regionen.

Det tekniska blir mänskligt när Ewa Fruhwald Hansson får mikrofonen, som krasar och fördröjer föredragen flera gånger under förmiddagen. Måhända är människorna kanske lite för tekniska också, då Fruhwald Hansson drar fram en powerpoint med flera siffror och tekniska ritningar. Fuktskador i sig är ett oattraktivt ämne, men i Skissernas presenteras det ändå på ett intressant om än krångligt sätt.

Text och bild: Mikael Radhe, en av Hållbarhetsveckans studentjournalister

Senaste artiklar

2017-12-14
December månads nyhetsbrev ute nu!
December månads nyhetsbrev ute nu!
2017-12-12
Oväntat stora förluster av kol och kväve vid skogsbränder
Oväntat stora förluster av kol och kväve vid skogsbränder
2017-11-22
Lundaforskare, doktorander och studenter om klimatmötet i Bonn
Lundaforskare, doktorander och studenter om klimatmötet i Bonn
2017-11-21
Varmare klimat förändrar Skånes flora
Varmare klimat förändrar Skånes flora
2017-11-14
Internationell hållbarhetskonferens vid Ekonomihögskolan i Lund
Internationell hållbarhetskonferens vid Ekonomihögskolan i Lund

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se