Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Klimatneutral cement om femton år?

Vi har lyssnat med Ronny Andersson, forsknings- och innovationschef på Cementa och adjungerad professor vid Lunds universitet om Cementas arbete med att få ner sina växthusgasutsläpp.
Silos för cement
Foto: Wikimedia Commons

Han berättar att den svenska basindustrin har en världsledande position för hållbar tillverkning med unikt låga utsläpp av koldioxid. Samtidigt kommer cirka en fjärdedel av Sveriges koldioxidutsläpp från processindustrin och cirka en sjättedel av all energianvändning från skogsindustrin.

För att minska dessa utsläpp har den svenska processindustrin (stål, cement och kalk, raffinaderi och kemi, kraftvärme och skogsindustri) tagit fram en ambitiös agenda för att utsläppen av växthusgaser ska minska och vara nere på noll år 2050.

Cementas mål är att all deras cement ska vara koldioxidneutral till 2030 . Bara de senaste åren har mycket hänt och dagens betonghus har till exempel mer än tjugofem procent lägre koldioxidutsläpp än för ungefär fem år sedan.

– De senaste fem åren har vi nått långt, bland annat genom energieffektiviseringar och inte minst en allt snabbare övergång till förnyelsebara bränslen, säger Ronny Andersson. Vi har också sett över sammansättningen av cementen och har lyckats ersätta en del av ”cementet” med flygaska från kolkraftverk.  Det ger betong med samma egenskaper som tidigare men vi använder mindre mängd cement. Vi använder också överskottsvärme från cementtillverkningen, exempelvis för tomatodlingar.

För det som återstår på vägen mot målet för 2030 krävs ett tekniksprång, menar Ronny Andersson. Här är CCS, dvs. avskiljning och lagring av koldioxid, det man hoppas mest på. Inte bara inom Cementa, utan hela den svenska basindustrin.

– Det pågår sedan några år tillbaka ett stort projekt i Norge där Cementa också medverkar, som har visat på positiva resultat. Jag tror vi börjar hitta en fungerande lösning, även om det återstår mycket arbete, säger Ronny Andersson.

Forskning från Lunds universitet för några år sedan visade också att den färdiga betongen tar upp koldioxid, ungefär 10 till 15 procent av de totala utsläppen under byggnadens livstid.

– Vi forskar vidare på hur man kan öka betongens upptag av koldioxid. Idag är det bara den yttersta betongen som tar upp koldioxid från luften. Det vi tittar på är metoder för att låta cementen binda ytterligare koldioxid efter att en byggnad har rivits.

Andra utvecklingsprojekt som pågår inom Cementa är försök att rena rökgaserna från koldioxid.

– Vi leder rökgaserna genom vatten som tillsatts alger, tillsammans med näringssalter från lokala reningsverk. Algerna växer till, tar upp koldioxid och kan sedan användas som exempelvis biobränsle. Det är ett utvecklingsprojekt tillsammans med Linnéuniversitetet på vår anläggning på Öland. Vi räknar med att projektet är klart inom några år. Så här långt har vi kunnat halvera koldioxidutsläppen i vår försöksanläggning på det här sättet.

Text: Nina Nordh

Senaste artiklar

2018-03-15
Det andra nyhetsbrevet för i år är ute nu
Det andra nyhetsbrevet för i år är ute nu
2018-03-06
Gigantisk gardin hjälper forskare studera hot mot bergsregnskog
Gigantisk gardin hjälper forskare studera hot mot bergsregnskog
2018-03-06
Forskarskola för gymnasielärare
Forskarskola för gymnasielärare
2018-03-06
Människa och natur i symbios
Människa och natur i symbios
2018-03-06
Klimatmodeller visar vägen mot framtiden
Klimatmodeller visar vägen mot framtiden

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se