Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Klimatanpassning i fokus i Lomma kommun

Lomma är en av de kommuner som har bidragit med sina erfarenheter i arbetet med guiden för klimatanpassning från Lunds universitet. Som kustkommun har de redan fått känna på effekterna av havsnivåhöjningar. Sedan många år pågår det ett arbete med att integrera klimatanpassning i samhällsbyggandet.
Lomma hamn

Helena Björn som är miljöstrateg i Lomma kommun har själv en forskarbakgrund och betonar vikten av samarbete med universitet.

– Det är helt nödvändigt om vi ska komma framåt i miljöarbetet, säger hon.

I klimatanpassningsarbetet har det hittills varit mycket tekniskt fokus menar Helena Björn. Hon ser framför sig ett mer ekologiskt tänkande med lösningar som bygger på naturen i form av utjämningsdammar, grönområden m.m. och som integreras i våra bostadsområden.

– Här i Lomma har vi arbetat länge med klimatanpassning och har bland annat tagit hänsyn till det i vår översiktsplan. Vi har också checklistor för arbetet med detaljplaner som inkluderar klimatanpassning.

Helena Björn, miljöstrateg i Lomma kommun. Foto: Christian Almström
Helena Björn, miljöstrateg i Lomma kommun. Foto: Christian Almström

Att engagera invånarna i kommunen i klimatanpassningsarbetet är ett svårt men viktigt område, menar Helena Björn.

– När något händer i samband med stormar och skyfall kan medvetandet tillfälligt öka, men minnet är kort. Vi arbetar med att öka medvetenheten om behovet av klimatanpassning hos olika grupper i samhället. Byggbranschen och försäkringsbranschen är förstås redan engagerade. Däremot inte till exempel mäklare.

För att göra byggandet mer klimatanpassat ser hon framför allt ett stort problem med Boverkets byggregler, som inte är anpassade till klimatförändringarna.

– Här har man kommit mycket längre utomlands, säger hon.

Läs mer om  guiden för klimatanpassning i kommuner: Nytt verktyg för kommuners klimatanpassning

Text: Nina Nordh, Hållbarhetsforum vid Lunds universitet

Foto Lomma hamn: David Castor, Wikimedia Commons

Foto på Helena Björn: Christian Almström

Guide för kommunernas klimatanpassning

Verktyget som tagits fram av forskare vid Lunds universitet består av tre delar:

  • Steg 1: identifiera kommunens nuvarande åtgärder på operativ, institutionell samt inter-institutionell nivå

  • Steg 2: utvärdera de identifierade åtgärderna – hitta styrkor och svagheter

  • Steg 3: baserat på detta, utveckla nya strategier för att holistiskt förankra klimatanpassning i kommunen och samordna arbetet med andra aktörer, inklusive individer och hushåll

Läs mer om guiden: Nytt verktyg för kommunernas klimatanpassning

Senaste artiklar

2017-12-14
December månads nyhetsbrev ute nu!
December månads nyhetsbrev ute nu!
2017-12-12
Oväntat stora förluster av kol och kväve vid skogsbränder
Oväntat stora förluster av kol och kväve vid skogsbränder
2017-11-22
Lundaforskare, doktorander och studenter om klimatmötet i Bonn
Lundaforskare, doktorander och studenter om klimatmötet i Bonn
2017-11-21
Varmare klimat förändrar Skånes flora
Varmare klimat förändrar Skånes flora
2017-11-14
Internationell hållbarhetskonferens vid Ekonomihögskolan i Lund
Internationell hållbarhetskonferens vid Ekonomihögskolan i Lund

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se