Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

iiiee – energi och passion för en hållbar framtid

Hur går man från ord till handling i hållbarhetsarbetet? Det var ett genomgående tema under den hållbarhetskonferens som Internationella Miljöinstitutet i Lund, iiiee, anordnade i samband med sitt 20-årsjubileum. Under två dagar möttes tidigare studenter – många av dessa är nu framstående hållbarhetsexperter verksamma över hela världen.
Lunds universitet

Lena Neij som leder arbetet på iiiee betonade att det handlar om att inte bara jobba med problemen utan framför allt lösningarna. Det handlar inte längre om bara varför vi behöver agera, utan hur och vad som måste göras.

– För att tackla utmaningarna måste vi jobba internationellt. Vi lär oss oerhört mycket av våra studenter. De är vår länk ut mot samhället.

Modet att samarbeta och tänka nytt

Den lagkänsla som växer fram bland studenterna under den tid de studerar vid iiiee lägger grunden för ett fortsatt nära samarbete även efteråt. En av de studenter som läste vid iiiee för femton år sedan är nu Sveriges biträdande chefsförhandlare i internationella klimatförhandlingar – Johanna Lissinger:

– Vi hade olika bakgrund, yrken och kom från olika länder – men med ett gemensamt mål. Här lärde vi oss att förstå andra länders utmaningar och att tillsammans hitta vägar framåt.

Det är något hon har nytta av i klimatförhandlingarna som väntar i Paris senare i höst.

– Här ska 195 länder komma överens. Det är en stor utmaning men jag är optimistisk och positiv, berättar Johanna Lissinger. Vi ser en politisk vilja att komma överens. Samtidigt kan det bli svårt att nå hela vägen fram till 2-gradersmålet i Paris. Resan startar i Paris och länderna behöver sedan öka ambitionerna efter hand.

En annan av deltagarna på iiiee:s konferens var Lena Pripp-Kovac, som leder IKEA:s hållbarhetsarbete globalt. Också hon student från en av de första årskullarna för nästan tjugo år sedan.

– Vi tror på att man måste gå mot ett mer fossilfritt samhälle. För att nå dit behövs både politiskt engagemang och engagerade företag som vill investera i framtiden. Det handlar inte bara om att förstå utmaningarna utan att också göra något. Det behövs starka ledare med djupa kunskaper i materialfrågor, mänskliga rättigheter och klimatfrågor. Vi behöver jobba tillsammans – IKEA har ju många verksamheter även i fattigare länder.

Utveckla verksamheter med stöd av studenter

Modet att agera var något som kom fram ofta under de två dagar konferensen pågick. Och modet att tänka nytt. Här är fortfarande iiiee ett stöd menade Wouter de Gier som numera arbetar som miljöansvarig för APM Terminals asiatiska hamnar.

– Efter min utbildning här för sjutton år sedan var jag uppfylld av energi och passion för att lösa världens miljöproblem. Banden till Miljöinstitutet finns fortfarande kvar idag och ger oss möjligheter till att kritiskt reflektera över det vi gör, säger Wouter de Gier. Jag har till exempel tagit emot studenter som har fått göra miljörevisioner i några av våra hamnar. Det utvecklar vår verksamhet.

Det var även något som Rosman Jahja höll med om. Han har en examen från iiiee:s första årskull för tjugo år sedan och ansvarar numera för Trelleborgs hållbarhetskommunikation.

– Studenter hjälper oss med att ge kvalificerad feedback på vår hållbarhetsredovisning till exempel. Det är en win-win situation för både studenterna och företaget.

En av konferensens huvudtalare var Yvo de Boer, ansvarig för The Global Green Growth Institute i Seoul. Det är en internationell organisation som verkar för en grön tillväxt.

– Jag upplever att företag, myndigheter och städer har tagit till sig budskapet att det är viktigt att agera nu för att nå en hållbar utveckling. Däremot vet få vad de konkret ska göra. Många länder har fortfarande stora problem med fattigdom. Här menar jag att universitet och andra utbildningsinstitutioner har stor betydelse för att förstå hur man kan lyckas kombinera ekonomisk tillväxt och miljöhänsyn.

Utbilda för en hållbar framtid

Yvo de Boer tog också upp att 2015 är ett betydelsefullt år för en hållbar framtid. Förutom klimatförhandlingarna i Paris ska FN besluta om globala hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals. De är en fortsättning på de åtta Milleniemålen för en bättre värld.

Ett iiiee-projekt som nämndes på konferensen kopplat till utbildning och de globala hållbarhetsmålen är ”The Goals”, en fortsättning på iiiee:s webbaserade kurs ”Young Masters Programme on Sustainable Development” för gymnasieklasser världen över som hittills lockat 50 000 deltagare. Det har av UNESCO utsetts till ett av världens bästa initiativ kring utbildning för en hållbar utveckling.

Att på olika sätt utbilda framtidens ledare i hållbar utveckling höll många på konferensen med om att det är avgörande för framtiden. Liksom att ta ny teknik till hjälp. Flera av konferensens seminarier var på just det temat, exempelvis hur man kan locka till ett mer hållbart beteende.

Helhetssyn och att ta steg i rätt riktning

När hållbarhetsproffsen på konferensen blickade 20 år framåt var det flera som tog upp att tidigare har mycket av arbetet på företagen handlat om att ta fram policies och miljöledningssystem.

– Nu har vi gått vidare och har en mer holistisk syn på hur man arbetar med hållbar utveckling, sa Anna Broekman. Också hon tidigare iiiee-student men numera hållbarhetskonsult med lång erfarenhet från livsmedelsindustrin.

Elisabeth Munck af Rosenschöld som är Global Sustainability and Business Improvement Manager på Strålfors och student från första årskullen mastersstudenter 1995, tog upp att numera har hållbarhetsarbetet i företagen fått ett lite nytt fokus.

– Vi behöver människor som kan se helheten och samtidigt bryta ner det till mindre och hanterbara projekt. Vad du än arbetar med handlar det om att ha rätt inriktning och steg för steg gå framåt.

Text: Nina Nordh, Lunds universitets Hållbarhetsforum

Senaste artiklar

2018-03-15
Det andra nyhetsbrevet för i år är ute nu
Det andra nyhetsbrevet för i år är ute nu
2018-03-06
Gigantisk gardin hjälper forskare studera hot mot bergsregnskog
Gigantisk gardin hjälper forskare studera hot mot bergsregnskog
2018-03-06
Forskarskola för gymnasielärare
Forskarskola för gymnasielärare
2018-03-06
Människa och natur i symbios
Människa och natur i symbios
2018-03-06
Klimatmodeller visar vägen mot framtiden
Klimatmodeller visar vägen mot framtiden

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se