Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Hur når vi noll i klimatpåverkan?

Välkommen till ett seminarium där Stefan Nyström, Miljömålsberedningens kanslichef, tillsammans med forskare från Lunds universitet samtalar om hur vi går från ord till handling i den svenska klimatpolitiken för att nå nollutsläpp. Tyvärr har Anders Wijkman som tidigare annonserats som talare vid seminariet fått lämna återbud pga. sjukdom, men hans ersättare, Stefan Nyström, är lika insatt i arbetet med en svensk klimatstrategi.
På väg
Foto: Flickr News Øresund

Den 28 oktober 2015, kl. 13.00-15.00 bjuder Lunds universitets Hållbarhetsforum in till en eftermiddag med samtal kring Sveriges framtida klimatpolitik.

Hur når vi noll i klimatpåverkan? - från svenska miljömål till internationella klimatförhandlingar

Det är bråttom att på global skala vända utsläppsökningarna till en kraftig minskning om den framlagda ambitionen om att begränsa klimateffekterna genom att hålla den globala uppvärmningen under två grader ska kunna uppnås. I december möts världen i Paris för att komma överens om vägen framåt under ett nytt klimatavtal.  Sverige bidrar internationellt och inom EU samt har egen nationell klimatpolitik. Nu förbereds en färdplan mot ett samhälle utan nettoutsläpp av växthusgaser.

Vilka vägar framåt diskuteras inom Miljömålsberedningen? Påverkas möjligheterna av utfallet från Paris? Kan Sverige gå före i omställningen, och vad behöver vi i så fall göra? Vad kostar det? Finns det någon som stretar emot? Vad ska staten göra och vilken roll spelar andra aktörer som exempelvis städer? Under eftermiddagen hoppas vi få en tydligare bild av hur Sveriges väg mot omställningen mot ett fossilfritt samhälle kan se ut, och hur forskningen kan bidra.

Seminariet kommer hållas på engelska och är öppet för alla: studenter, forskare, andra universitetsanställda, och andra intresserade är välkomna. Antalet platser i lokalen är begränsat (max 146 platser). 

Här hittar du all info om programmet

Programmet som pdf

 

Senaste artiklar

2017-12-14
December månads nyhetsbrev ute nu!
December månads nyhetsbrev ute nu!
2017-12-12
Oväntat stora förluster av kol och kväve vid skogsbränder
Oväntat stora förluster av kol och kväve vid skogsbränder
2017-11-22
Lundaforskare, doktorander och studenter om klimatmötet i Bonn
Lundaforskare, doktorander och studenter om klimatmötet i Bonn
2017-11-21
Varmare klimat förändrar Skånes flora
Varmare klimat förändrar Skånes flora
2017-11-14
Internationell hållbarhetskonferens vid Ekonomihögskolan i Lund
Internationell hållbarhetskonferens vid Ekonomihögskolan i Lund

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se