Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Hållbara transporter kräver mer än ny teknik

Allt fler fordon. Allt tyngre fordon. Otydlig styrning kring förnyelsebara bränslen. Och så vidare. Vägen mot en fossilfri fordonsflotta 2030 är slingrig och fortfarande lång. Samtidigt menar många att transportsektorn är central för att nå Sveriges klimatmål.
bilar

Vad kan samhället göra för att skynda på utvecklingen mot hållbara transporter och minskad klimatpåverkan? Och hur ser kopplingen ut mellan investeringar i transportsystemet och möjligheten att skapa hållbara urbana transporter?  I slutet av februari i år höll Naturvårdsverket en vetenskaplig hearing om hållbara urbana transporter för att belysa dessa frågor. Från Lunds universitet deltog två forskare, Karin Brundin Freij, docent vid Trafik och väg, och Jamil Khan, docent vid Miljö- och energisystem.

– Tittar man på framtida utsläppsscenarier är det främst transportsektorn och processindustrin som visar på en senare minskning i utsläpp än övriga sektorer, säger Jamil Khan. Jag menar att detta inte innebär att vi inte ska göra något åt det. Tvärtom. Däremot är det inte säkert att allt det som behöver göras är kostnadseffektivt på kort sikt.[[{"fid":"476","view_mode":"lu_style_page_media","attributes":{"alt":"Jamil Khan","height":"506","width":"609","style":"margin: 10px; width: 200px; height: 166px; float: right;","class":"media-element file-lu-style-page-media"},"fields":{"format":"lu_style_page_media","field_ns_media_caption[und][0][value]":"","field_ns_media_tag[und]":"","field_lu_layout_alt_text[und][0][value]":"Jamil Khan"},"type":"media"}]]

Tidsperspektivet lyftes vid hearingen fram som betydelsefull. Transportmönstren påverkar hur vi bygger våra städer och vice versa. Men det är långsamma förlopp och effekterna av dagens satsningar ser vi kanske inte ens 2030 utan först längre fram. Det behövs därför ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv i de beslut som tas.

Satsningar på både kort och lång sikt

Under hearingen diskuterades bland annat betydelsen av stora infrastrukturprojekt, och hur de kan påverka trafikvolymerna.

– Det är till exempel välkänt att bygger man mycket väg blir det fler bilar på vägarna. Därför behövs det även andra satsningar.

Jamil Khan tar upp ett exempel från forskningen för att illustrera problematiken ytterligare. I en uppmärksammad rapport som togs fram för några år sedan av forskare vid Lunds universitet, LETS 2050 (Governing transitions towards Low-Carbon Energy and Transport Systems for 2050), intervjuades bland annat beslutsfattare om hållbar omställning på energi och transportområdet.

– Vi såg att det finns två helt motstridiga synsätt inom transportområdet. Antingen förlitar man sig helt på att ny teknik löser framtida trafikutmaningar, eller så menar man att det dessutom krävs förändrade transportmönster och att samhället aktivt måste styra utvecklingen mot hållbara transporter.

Det forskningen tydligt har visat, säger Jamil Khan, är att man måste jobba på alla dessa områden parallellt för att lyckas nå transportmålen i praktiken. Verkligheten ser däremot annorlunda ut.

– Det som LETS-projektet synliggjorde var att det finns starka föreställningar inom myndigheter och bland politiker att utmaningarna kan lösas enbart med ny teknik. Vi såg att när man pratar om hållbara transporter kan man mena väldigt olika saker. I en kommun kan det till exempel finnas planer om att minska biltrafiken – men i praktiken går ändå planeringen i verkligheten åt motsatt håll.

Omställning av hela samhället krävs

Jamil Khan lyfte fram betydelsen av styrmedel för att nå de politiska målen.

– Här finns olika åsikter inom forskarvärlden, men många menar att enskilda väg- och järnvägssatsningar har en ganska liten effekt på klimatutsläppen om man räknar på det enskilda väg- eller järnvägsbygget, och att en ökning av till exempel en koldioxidskatt skulle ha mycket större effekt.

Kopplingen mellan trafikmönster och hur vi planerar våra städer är också viktig. Det handlar både om tillgång till kollektivtrafik, möjligheten att smidigt kunna cykla och gå säkert, liksom behovet av transporter av varor m.m.

– Hur vägar och järnvägar byggs påverkar till stor del hur städer utvecklas, säger Jamil Khan. Täta städer har till exempel mycket mindre koldioxidutsläpp från bilkörning. Rent generellt tycker jag att det måste finnas med ett omställningsperspektiv i beslutsfattandet, och inte bara fokus på att minska utsläppen. Hela samhället behöver förändras i en mer hållbar riktning.

Text: Nina Nordh

Hela hearingen kan ses i efterhand på Naturvårdsverkets Youtube-sida

Läs även artikeln: Upphandling för att öka andelen förnybara drivmedel

Kontaktuppgifter

Jamil Khan är universitetslektor vid Miljö- och energisystem vid Lunds universitet.

Länk till sida med kontaktuppgifter m.m.

 

Infrastrukturplaneringen påverkar hållbara urbana transporter

Den 19 februari 2016 anordnades en vetenskaplig hearing i Stockholm. Den handlade om hur den nationella och regionala planeringen av transportsystemet kan bidra till hållbara transporter i städer och till miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

Se hela hearingen i efterhand på Naturvårdsverkets Youtube-kanal

Pressmeddelande från Naturvårdsverket om hearingen: Infrastrukturplaneringen påverkar hållbara urbana transporter och klimatpåverkande utsläpp

Senaste artiklar

2018-03-15
Det andra nyhetsbrevet för i år är ute nu
Det andra nyhetsbrevet för i år är ute nu
2018-03-06
Gigantisk gardin hjälper forskare studera hot mot bergsregnskog
Gigantisk gardin hjälper forskare studera hot mot bergsregnskog
2018-03-06
Forskarskola för gymnasielärare
Forskarskola för gymnasielärare
2018-03-06
Människa och natur i symbios
Människa och natur i symbios
2018-03-06
Klimatmodeller visar vägen mot framtiden
Klimatmodeller visar vägen mot framtiden

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se