Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Fossilfria transporter om femton år! Går det?

Thomas B Johansson ledde utredningen om hur Sverige kan nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Han är kärnfysikern som redan på 70-talet blev skeptisk till kärnkraft och i stället började forska kring solenergi och utvecklingen mot ett hållbart samhälle.
trafik
Foto: News Øresund, Johan Wessman.

Utredningen blev klar 2013. Vad har hänt sedan dess?

– Policymässigt nästan ingenting. Ska vi hinna begränsa de globala temperaturhöjningarna till två grader är det hög tid för kraftfulla åtgärder globalt.

Hur når man en hållbar utveckling?

– Jag tror vi måste fokusera på så lokala frågor som möjligt, till exempel jobbskapande, att begränsa luftföroreningar, renovera bostäder och så vidare. Då blir det lättare att få acceptans för en förändring än om man motiverar med klimathotet. Man får klimatfrågan på köpet. Det gäller också att skapa ett politiskt intresse. Effektivare energianvändning och förnybar energi är nyckeln till många mål.

Thomas B Johansson. Foto: Nina Nordh

Hur ser framtidens resande ut?

– Först och främst behöver vi fundera på om vi ska bygga våra städer för människor eller för bilar. Vi ska inte behöva resa lika långa sträckor som idag, och de resor vi gör måste vara så energisnåla som möjligt.

Vilka lösningar kom utredningen fram till?

– Det finns inte en enda lösning utan det handlar om ett paket av olika lösningar. Vi fick en del kritik när utredningen kom eftersom den innehöll så många förslag, men det krävs för att skapa hållbara energilösningar.

– Det blev en tjock lunta, men man måste göra sig besväret att i alla fall läsa sammanfattningen. Ett viktigt förslag var bland annat att avgiftsbelägga fordon med mycket klimatutsläpp för att kunna ge en bonus till fordon med låga utsläpp.

Vilka energislag ser du för framtiden?

– Det allra viktigaste är att inte behöva så mycket energi. Elektrifiering är en stark trend nu. Tekniken med förbränningsmotorer är till exempel inte alls lika energieffektiv som elmotorer.

– Sedan behövs det ett förstärkt, snarare än försvagat regelverk för biobränslen och mer forskning kring biobränslen, till exempel system baserade på energi från träråvara. Just nu finns det lovande projekt på gång där svartlut från massaproduktionen används för att göra metanol, som sedan kan användas som fordonsbränsle.

– Förutsatt att man vill och anstränger sig kan en kombination av många åtgärder minska användningen av fossila bränslen för transporter till nära noll de närmaste tjugo åren, avslutar Thomas B Johansson.

Text: Nina Nordh, Lunds universitets Hållbarhetsforum

Utredningen från 2013: Fossilfrihet på väg

Utredningen om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 räknade med att omställningen kräver betydande insatser inom följande fem åtgärdsområden:

  • Planera och utveckla attraktiva och tillgängliga städer som minskar efterfrågan på transporter och ger ökad transporteffektivitet
  • Infrastrukturåtgärder och byte av trafikslag
  • Effektivare fordon och ett energieffektivare framförande av fordon
  • Biodrivmedel
  • Eldrivna vägtransporter

Läs mer

Senaste artiklar

2018-03-15
Det andra nyhetsbrevet för i år är ute nu
Det andra nyhetsbrevet för i år är ute nu
2018-03-06
Gigantisk gardin hjälper forskare studera hot mot bergsregnskog
Gigantisk gardin hjälper forskare studera hot mot bergsregnskog
2018-03-06
Forskarskola för gymnasielärare
Forskarskola för gymnasielärare
2018-03-06
Människa och natur i symbios
Människa och natur i symbios
2018-03-06
Klimatmodeller visar vägen mot framtiden
Klimatmodeller visar vägen mot framtiden

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se