Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forma framtidens Malmö genom industriell symbios

Hållbarhetsforum har träffat Malin Norling som är klimatstrateg och projektledare i Malmö stad för att få veta mer om vad industriell symbios är. Hon är också engagerad i den kommande konferensen om cirkulär ekonomi den 24 maj i Lund.
Öresundsbron. Foto: Pixabay

Industriell symbios är ett koncept som är fullt av möjligheter, och mycket väl lämpad för regioner med tillverkningsindustrier som Skåne och Öresund. Malin förklarar att industriell symbios är när två eller flera företag använder varandras restprodukter från sin produktion eller processer.

Konceptet syftar till att sluta kretsloppet när det gäller att minska och återanvända avfall, som värme, ånga, vatten, och andra material. Till exempel, kan överskottsvärme som har låg temperatur användas vid fiskodlingar, och det avfall som uppstår där kan fungera som ett gödningsmedel.

– Denna symbios kan också sträcka sig bortom varor till delning av transporter och tjänster, säger Malin. Delning av tryckluft mellan företag i ett geografiskt område är ett exempel på detta.

Malin Norling arbetar för närvarande med projektet Urban Magma  (ERUF) och har också ett nära samarbete med projektet Delad Energi är Dubbel Energi (Vinnova), som förvaltas av hennes kollega Ellen Corke.

Båda dessa projekt syftar till att bidra till en grönare region och en mer cirkulär ekonomi.

– Vi fokuserar på lokala företag i regionen och lär dem mer om begreppet industriell symbios och de fördelar arbetssättet för med sig. Det handlar till exempel om ekonomiska besparingar, minskat behov av råvaror, minskade föroreningar, ökad konkurrenskraft och stärkt företagande, säger Malin.

– Vi kan upptäcka affärsmöjligheter som annars hade kunnat missas, vilket kan skapa nya marknader och potentiellt också nya jobb. Företag har möjlighet att inte bara minska sina avfallsmängder och undvika de kostnader som omhändertagande av avfallet innebär, utan också att tjäna pengar på att sälja sitt avfall till andra företag, påpekar Malin.

– Det finns också andra potentiella möjligheter, som exempelvis att utvinna överskottsvärme med låg temperatur från avloppsvatten, säger Malin.

Även om konceptet med industriell symbios ännu inte är allmänt spritt, blir det allt vanligare. Malmö stad arbetar nu aktivt med att hjälpa företag att förstå hur de kan dra nytta av det nya tankesättet och samtidigt minska sin miljöpåverkan. Några lyckade exempel på industriell symbios i Öresundsregionen är Kalundborg, som utvecklats under de senaste årtiondena i Danmark, och Kemira Kemi/IPOS industriområde i Helsingborg.

Hinder som företag kan möta om de vill arbeta med industriell symbios är bland annat tidsbrist, svårigheter att finansiera forskning och begränsningar i lagstiftningen. Andra utmaningar är att det är svårt att reglera, hantera och lagstifta kring business-to-business när det gäller avfall och resursflöden. Trots dessa utmaningar, upptäcker fler och fler företag möjligheterna och börjar knyta kontakter med varandra. Om verksamheter bara vågar, öppnar det sig många möjligheter för dem som utforskar konceptet industriell symbios.


Malin och Ellen kommer att vara värdar för en workshop om industriell symbios vid konferensen om cirkulär ekonomi i Lund den 24 maj. Vid workshopen lyfts hur symbioser mellan olika företag kan bidra till stärkt konkurrenskraft och effektivare användning av resurser, men också barriärer som kan uppstå när man vågar tänka nytt. Workshopen anordnas av representanter för Malmö stad i samarbete med Helsingborgs stad, Öresundskraft, IPoS (Industry Park of Sweden)/Kemira m fl.

Läs mer om konferensen här: http://hutskane.nu/kunskap/cirkular-konferens-den-24-maj/

Sista dag för anmälan är 19 maj!

Artikeln är skriven av Hållbarhetsforums studentjournalist Jack Fraser, som också är masterstudent vid iiiee, Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet.

Senaste artiklar

2018-03-15
Det andra nyhetsbrevet för i år är ute nu
Det andra nyhetsbrevet för i år är ute nu
2018-03-06
Gigantisk gardin hjälper forskare studera hot mot bergsregnskog
Gigantisk gardin hjälper forskare studera hot mot bergsregnskog
2018-03-06
Forskarskola för gymnasielärare
Forskarskola för gymnasielärare
2018-03-06
Människa och natur i symbios
Människa och natur i symbios
2018-03-06
Klimatmodeller visar vägen mot framtiden
Klimatmodeller visar vägen mot framtiden

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se