Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Bedömningen från UKÄ om hållbarhet i utbildningen

Universitetskanslerämbetet har tidigare i år utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling i utbildningen. Tre fjärdedelar av lärosätena bedöms ha behov av att utveckla sina processer på området.
Lund University

Utdrag från UKÄ:s rapport med deras sammanvägda bedömning av lärosätets arbete med hållbar utveckling i utbildningen:

"Lärosätet har kommit en bit på väg i sin process med arbetet för hållbar utveckling inom utbildning och ger flera goda exempel på det i sin självvärdering. Man har arbetat strategiskt och målmedvetet med frågan sedan länge och tydliga lärosätesövergripande måldokument finns på plats. Ett utvecklingsområde är dock att följa upp och utveckla detta arbete. Baserat på självvärderingen kan det inte styrkas att arbetet i dagsläget bedrivs på ett systematiskt sätt. Bedömargruppen ser möjligheter för lärosätet att även utveckla sitt arbete med att säkerställa den pedagogiska och forskningsbaserade kompetensen hos personalen inom hållbar utveckling. Här kan troligen avdelningen för högskolepedagogisk utveckling vara till nytta.

Lunds universitet samarbetar med studenterna, bl.a. inom Hållbarhetsforum. Självvärderingen ger många exempel på samverkan med arbetslivet genom olika former av projekt, där även studenter ibland involveras. Gällande interdisciplinär samverkan hänvisar lärosätet till olika tvärvetenskapliga program och miljöer där hållbar utveckling är en viktig del. Lärosätet ger även flera exempel på utbildningar där hållbar utveckling finns integrerat. De är även undertecknare av Principles for Responsible Management, PRME. Självvärderingen innehåller få tydliga, konkreta exempel på hur utbildningsansvariga följer upp och utvecklar integreringen av hållbar utveckling explicit. Det finns även här behov av att säkerhetsställa att utvecklingen systematiskt följs upp av utbildningsansvariga inom lärosätet. Slutligen ger lärosätet ett par exempel som visar att det finns utbildningar där forskning för hållbar utveckling används i utbildningen. 

Lunds universitets process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning är i behov av utveckling."

Läs vidare om UKÄ:s bedömning: Utvärdering av arbetet med att främja hållbar utveckling

Läs också en artikel i senaste LUM, Lunds universitets magasin: Utbildningarnas hållbarhet utvärderas

Vi vill också påminna om eventet den 18 oktober för Lunds universitets studenter och anställda - Framtidens hållbara universitet - som bland annat innehåller panelsamtal och workshop om hållbarhet i utbildningen. Länk till program och anmälan

Senaste artiklar

2017-12-14
December månads nyhetsbrev ute nu!
December månads nyhetsbrev ute nu!
2017-12-12
Oväntat stora förluster av kol och kväve vid skogsbränder
Oväntat stora förluster av kol och kväve vid skogsbränder
2017-11-22
Lundaforskare, doktorander och studenter om klimatmötet i Bonn
Lundaforskare, doktorander och studenter om klimatmötet i Bonn
2017-11-21
Varmare klimat förändrar Skånes flora
Varmare klimat förändrar Skånes flora
2017-11-14
Internationell hållbarhetskonferens vid Ekonomihögskolan i Lund
Internationell hållbarhetskonferens vid Ekonomihögskolan i Lund

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se