Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Båttrafiken smutsar ner våra lungor mer än vad man trott

Nya mätningar som publiceras i tidskriften Oceanologia visar att luften längs kusterna är full av hälsovådliga nanopartiklar från båttrafiken. Uppemot hälften av de mätta partiklarna kommer från båttrafiken, medan resten bedöms komma från främst biltrafik men även biomassaförbränning, industrier samt naturliga partiklar från havet.
Luften längs kusterna är full av hälsovådliga nanopartiklar från båttrafiken, visar Adam Kristenssons forskning.
Luften längs kusterna är full av hälsovådliga nanopartiklar från båttrafiken, visar Adam Kristenssons forskning.

- Detta är första gången man har försökt uppskatta hur stor andel av nanopartiklarna som kommer från båttrafiken. Tidigare har man inte differentierat olika typer av nanopartiklar, men det är nu möjligt med ny metod, berättar Adam Kristensson, forskare i aerosolteknologi vid Lunds Tekniska Högskola.

- Tidigare trodde vi att landbaserade utsläpp från nordeuropeiska länder och emissioner av naturliga partiklar från havsytan stod för en betydligt större andel, säger han.

Nanopartiklar kan utgöra en hälsofara eftersom de på grund av sina ringa storlek kan tränga djupare i lungan än större partiklar. En kubikcentimeter kan innehålla flera tusen nanopartiklar.

För att komma fram till resultaten har han och hans kollegor följt luftens färd från deras mätstation på Söderåsen i södra Sverige via den finska arkipelagen i Östersjön ända till mätstationen vid den litauiska kusten. Vinden färdas ofta i västlig riktning och partiklarna kan färdas långt innan de fastnar i våra lungor eller sköljs bort av regnet.

Genom att jämföra nivåerna av nanopartiklar kan forskarna dra slutsats om hur stor andel som kommer från biltrafik och andra utsläpp respektive båttrafik.

Partiklar från båttrafiken i Nordsjön och Östersjön förväntas bidra till 10 000 förtida dödsfall varje år, men denna uppskattning är väldigt osäker, betonar Adam Kristensen som menar att det är därför viktigt att fortsätta att göra den här typen av mätningar.

Han förespråkar också skärpt lagstiftning.

- Det är särskilt viktigt att fortsätta skärpa utsläppskraven av kväveoxider och sulfatinnehållet från skeppsbränslet.

Kommande regleringar kan förhoppningsvis sänka utsläppen av skadliga nanopartiklar, framförallt sotpartiklar, som anses vara de farligaste.

- Det finns en ny regel om sulfatinnehållet i bränslet på 0.1 % som infördes i år i Nordsjön och Östersjön. Det återstår för oss forskare att titta på vilka positiva effekter detta hittills har medfört för partikelhalterna.

Läs artikel här:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0078323415001062

Senaste artiklar

2017-12-14
December månads nyhetsbrev ute nu!
December månads nyhetsbrev ute nu!
2017-12-12
Oväntat stora förluster av kol och kväve vid skogsbränder
Oväntat stora förluster av kol och kväve vid skogsbränder
2017-11-22
Lundaforskare, doktorander och studenter om klimatmötet i Bonn
Lundaforskare, doktorander och studenter om klimatmötet i Bonn
2017-11-21
Varmare klimat förändrar Skånes flora
Varmare klimat förändrar Skånes flora
2017-11-14
Internationell hållbarhetskonferens vid Ekonomihögskolan i Lund
Internationell hållbarhetskonferens vid Ekonomihögskolan i Lund

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se