Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Inte självklart vilket skogsbruk som är bäst för klimatet

Skogarna är viktiga för klimatet eftersom de binder stora mängder kol, men vilket skogsbruk är egentligen bäst? Det håller en grupp Lundaforskare på att undersöka och frågan är om hyggesfritt skogsbruk, ur den synpunkten, är bättre än kalhyggen.
Fungerar ett skogsbruk utan kalhyggen? Vid Lunds universitet undersöker en grupp forskare om hyggesfritt skogsbruk kan vara bättre för klimatet än kalhyggen.

Patrik Vestin och Michal Heliasz, forskare vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, arbetar tillsammans med det treåriga projektet som ska söka svar på om en varsamt brukad skog i Romperöd binder mer koldioxid än de kalhuggna som är vanliga i Sverige.

- Det intressanta är om man kan öka klimatnyttan och samtidigt bibehålla en produktion och ekonomi i skogsbruket, säger Patrik Vestin.

Projektet leds av Anders Lindroth, professor vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, som utgår från hypotesen att skog som brukas hyggesfritt än bättre för klimatet, t.ex. tack vare att det minskar koldioxidläckage från marken.

- Efter ett kalhygge läcker marken koldioxid i kanske 10 till 15 år, säger Anders Lindroth. Ett hyggesfritt skogsbruk är kontroversiellt och Anders Lindroth menar att kunskaperna om dess påverkan på klimatet än så länge är låga.
- Det är bara en hypotes vi har, men jag tror mycket på den. Tar du bara ut enstaka träd har du kvar levande vegetation som kan ta tillvara på näringen som blir kvar. De mätningar vi gjort i Norunda i Uppsala efter en gallring visar att kolbalansen återhämtar sig väldigt fort. 

Läs mer i artikeln "Skogsbruk utan kalhyggen" i Dagens ETC

Senaste artiklar

2017-10-16
Små kryp med stora uppgifter: Varför försvinner våra bin?
Små kryp med stora uppgifter: Varför försvinner våra bin?
2017-10-16
Ny elväg testas utanför Lund
Ny elväg testas utanför Lund
2017-10-16
För sen ankomst när klimatet förändras
För sen ankomst när klimatet förändras
2017-10-13
Klimatförändringen – kunskapsläget, politiken och innovationer som en lösning
Klimatförändringen – kunskapsläget, politiken och innovationer som en lösning
2017-10-05
Forskare efterlyser tydligare skötselkrav i odlingslandskapet
Forskare efterlyser tydligare skötselkrav i odlingslandskapet

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability.lu.se